header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

K celkové památkové obnově místnosti bylo přikročeno v návaznosti na realizaci jedné z etap prohloubeného stavebně historického průzkumu na sklonku roku 2015, cíleně zaměřené na prostory nynějšího třetího nadzemního podlaží západního křídla zámku, jenž ve své hmotě skrývá středověké zdivo druhého patra hradního paláce. Sondážním průzkumem byly odhaleny odsekané kamenné koutové konzoly a náběhy klenebních žeber, které naznačily, že se jednalo o kdysi honosný gotický prostor.
Na prvotní sondážní průzkum navázal restaurátorský stratigrafický průzkum, který v sondách pod mladšími omítkovými vrstvami odhalil středověkou nástěnnou figurální malbu, načež bylo přistoupeno k celoplošnému odkryvu malby, jejíž nález je bezpochyby jedním z nejvýznamnějších počinů v rámci středověkých profánních staveb českých zemí v posledních desetiletích. Proto byla na počátku roku 2016 zahájena celková památková obnova místnosti, který byla dokončena v březnu 2017.
Od června 2017 je místnost „vrcholem“ nové výběrové prohlídkové trasy „Hrad“, která návštěvníky seznamuje s nejstarším stavebním a majetkoprávním vývojem kunštátského zámku, mimo jiné i s akcentem na prezentaci metod a výsledků prohloubeného stavebně historického průzkumu. Jedinečnost středověké nástěnné figurální malby, představující výpravný cyklus s profánní rytířskou tematikou podtrhuje i její datace do první poloviny 14. století.

  • Realizace proměny: 2015–2017
  • Iniciátor proměny: Správa státního zámku Kunštát
  • Investor: Národní památkový ústav
  • Další partneři realizace proměny: Odborné konzilium jmenované generální ředitelkou Národního památkového ústavu
  • Projektant: David Zeman
  • Realizační firma: David Zeman

www.zamek-kunstat.cz

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy