header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Pomník „Tří císařů“ byl postaven v roce 1913 ke 100. výročí osvobozenecké války proti Napoleonovi a nachází se cca 2 km západně od městyse Vraný, při silnici č.II/ 239, která vede na Peruc. Na stavu pomníku se podepsala dlouholetá absence údržby a také vandalismus. Při pokusu o zcizení bronzových prvků pomníku byl vážně poškozen především bronzový orel, který je v současné době zrestaurován a uložen v Památníku městyse Vraný.

Tento pomník má historicky celoevropský význam, a proto bylo žádoucí provést jeho zrestaurování.
Kompletní zrestaurování pomníku proběhlo v roce 2011–2012. Byly opraveny bronzové části – plastika orla, medailon tří panovníků, zhotovena nová pamětní deska s nápisem a pamětní deska s letopočtem – následně vyrobeny formy na odlití kopií z plastu, jejich odlití v imitaci bronzu s následným nátěrem patiny. Tyto kopie byly osazeny na pomník. Dále bylo provedeno restaurování kamenného zdiva včetně sloupků – odstranění uvolněných spár a náletové vegetace, čištění a pískování, byla provedena biosanace, vyplnění spár vápenocementovou směsí a konzervace. Pomník byl slavnostně znovu odhalen a požehnán v roce 2013.

Hlavním přínosem projektu je obnova pomníku a připomenutí významného období napoleonských válek a setkání tří císařů na katastrálním území současného městyse Vraný. Tento zrestaurovaný pomník je opět ozdobou kraje a důstojně připomíná slavné doby minulé.

  • Realizace:    27. 6. 2011 – 11. 4. 2012
  • Iniciátor:    Městys Vraný
  • Investor:    Městys Vraný, Program rozvoje venkova – Osa 4. LEADER – MAS Přemyslovské Střední Čechy
  • Realizační firma (firmy):    kamenné prvky – Pavel Kytka, Sazená, bronzové části – akad. sochař Josef Majrych, Otvovice, formy a plastové – Josef Siedek, Kamenický Šenov, patinace odlitků – akad. mal. Markéta Kytková

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy