header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Jednání o budoucí podobě sportovně rekreačního areálu pod stadionem Míru začala v roce 2012 při realizaci investiční akce Obnova rybníka Jordán. V prostoru Sokolské plovárny, která byla v té době již značně zchátralá, bylo zřízeno staveniště. Z nastalé situace bylo zřejmé, že je tento občany hojně navštěvovaný prostor potřeba uvést do důstojného stavu. Na základě studie, pořízené v roce 2012, byla vyhlášena architektonická soutěž. Vítězný projekt řešil nejen prostor plovárny, ale též vybudování rozcvičovací atletické dráhy, komunikací, parkoviště, přípojek vody, kanalizace a dalších objektů.
Vlastní průběh obnovy areálu měl dvě etapy. V první etapě byly realizovány objekty pro vlastní fungování plovárny – objekt zázemí, přívody vody a kanalizace, oprava pobřežních zdí a schodišť, sadovnické úpravy a samotná plocha trávníku. V druhé etapě byla zrekonstruována přístupová komunikace s parkovištěm, byl osazen mobiliář a upravena zeleň. Vznikl také odpovídající přístup do rybníka Jordán. Byla vybudována nová rozcvičovací atletická dráha. Projekt původně nepočítal s obnovou starého brouzdaliště, to bylo obnoveno dodatečně, na základě zájmu občanů, a to formou přírodního biotopu.
Komplexní obnova a rozšíření bývalé plovárny znamená zpřístupnění celého areálu pro celoroční volnočasové aktivity obyvatel i návštěvníků města. Areál má vazbu jak na letní plovárnu, tak na stadion Míru a na krytý plavecký stadion. Pláž je volně přístupná a nabízí občerstvení, sociální zázemí, lavičky, piknikové stoly, kolostavy a dětské hřiště. V dubnu 2017 byl dokončen přírodní biotop s brouzdalištěm. Areál umístěný uprostřed města v atraktivní lokalitě nádrže Jordán má zcela bezbariérové komunikační napojení pro pěší, cyklisty i automobily.

  • Realizace: 2014–2017
  • Iniciátor:    Město Tábor
  • Investor:    Město Tábor, Integrovaný operační program – Integrovaný plán rozvoje města
  • Další partneři:    
    Projektant:    Ing. arch. Zdeněk Šimeček, Atelier architektury, Tábor
  • Realizační firma (firmy):    DAICH spol. s r.o., Tábor

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy