header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Kaple sv. Markéty v částečně zaniklých lázních stejného jména, které najdeme jižně od Prachatic, je čistě pseudogotická zděná stavba ze smíšeného zdiva, postavená na čtvercovém půdorysu s mírně zúženým čtvercovým presbytářem. Postavena byla na konci 19. století. V roce 2014 kapli koupilo město Prachatice za symbolickou částku, aby mohlo zařídit její opravu. Již v roce 2008 město iniciovalo podání žádosti o prohlášení kaple za kulturní památku. Tou byla kaple prohlášena ministerstvem kultury v roce 2010.
Okolí kaple bylo vyčištěno od náletové zeleně, prostor u základů odvodnila drenáž. Z větší části byly nově provedeny venkovní omítky. Opraven byl také krov, jehož degradované prvky nahradily nové. Nově byla provedena i střecha s krytinou z pozinkovaného plechu s nátěrem imitujícím patinovanou měď. V rámci obnovy byla provedena nová zvonička, na základě historické fotodokumentace. Barevnost fasády kaple vychází z původních barev, zjištěných restaurátorským průzkumem. Dále byla provedena obnova vnitřku včetně výmaleb a osazení výplně otvorů. V roce 2017 bude obnoven novogotický oltář.
Stavebním pracím předcházelo vyčištění bezprostředního okolí hustě zarostlého náletovou zelení a odvodnění základů objektu. Mnoha obyvatelům Prachatic se tak díky této zdařilé a citlivé obnově představila dosud prakticky neznámá pozoruhodná památka dokumentující historický a architektonický vývoj města. Přestože svému účelu slouží kaple dnes již jen výjimečně, dokládá umělecké a řemeslné schopnosti našich předků a její záchranu můžeme bezesporu považovat za pozitivní příspěvek k péči o společné kulturního dědictví. Zároveň došlo k viditelnému zlepšení prostředí bývalých lázní a vytvoření zajímavého cíle vycházek místních obyvatel.

  • Realizace: 2015–2017
  • Iniciátor:    Ing. Martin Malý, starosta města Prachatice
  • Investor:    Město Prachatice, Ministerstvo kultury – program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy