header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Barokní kapli Panny Marie nechal vystavět v roce 1719 varhaník Johann Franz Mischka při bývalé cestě do Mostce na vrchu Bellhübel nad Žluticemi. V kapli býval obraz Panny Marie Klatovské od žlutického malíře Johanna Müllera z roku 1845. Ještě roku 1935 byla střecha kaple nově pokryta eternitem. V 70. letech 20. století byla opuštěná kaple poničena pádem vzrostlého stromu. Neudržovaná opuštěná kaple se poté postupně proměnila ve zříceninu.
V roce 2014 přistoupil Spolek okrašlovací Vladař k celkové rekonstrukci kaple do původní podoby za přispění z dotačních programů Ministerstva zemědělství ČR a rozpočtu města Žlutice. Odstraněny byly náletové křoviny, obvodové zdivo očištěno, z interiéru kaple vyvezeny sutiny a okolí objektu upraveno. Samotné stavební práce provedla firma Ing. Milana Kadery z Lažan. V interiéru kaple byla zavěšena fotokopie originálu původního obrazu Panny Marie Klatovské. Dne 24. září 2016 proběhlo slavnostní vysvěcení obnovené kaple žlutickým farářem p. Petrem Řezáčem za hojné účasti obyvatel.
Současně s vysvěcením obnovené kaple Spolek okrašlovací Vladař oficiálně otevřel novou turistickou stezku ze Žlutic k rekonstruovanému baroknímu zámku ve Štědré. 12 km dlouhá stezka, nazvaná „Cesta divočinou“, pokračuje od kaple malebným údolím Boreckého potoka a spojuje tak Žlutice s nádhernou krajinou Štěderska. U kaple Panny Marie byla instalována dřevěná lavička, která slouží poutníkům k odpočinku. Toto zapomenuté místo s krásně opravenou kaplí se tak postupně stává opět součástí běžného života místních obyvatel a cílem turistů z širokého okolí.

  • Realizace: 2016
  • Iniciátor: Spolek okrašlovací Vladař
  • Investor: Spolek okrašlovací Vladař, Město Žlutice, Ministerstvo zemědělství – dotace na údržbu a obnovu kulturního dědictví
  • Realizační firma: Ing. Milan Kadera

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy