header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Spolek okrašlovací Vladař se dlouhodobě zabývá obnovou drobných památek a kulturní krajiny Žluticka a jejím zpřístupňováním místním obyvatelům i turistům. Kamenná kaple, nazývaná Schopfnova, byla postavena ve 2. polovině 19. století při bývalé cestě do Žlutic údolím říčky Střely v polích jižně od vsi Verušice. Nedaleko hojně navštěvované kaple se nacházela studánka s hrníčkem na řetízku. Po roce 1945 však přestala být kaple udržována a postupně chátrala, navíc byla i poškozena po nárazu traktorem. Na počátku 21. století zbývaly z kaple pouze zříceniny zarostlé v hustých křovinách.
V roce 2014 přistoupil Spolek okrašlovací Vladař k obnově zdevastované kaple. Odstraněny byly náletové křoviny, obvodové zdivo očištěno, z interiéru kaple vyvezeny sutiny a okolí objektu upraveno. Samotné stavební práce provedla firma Ing. Milana Kadery z Lažan. Reliéf sv. Jakuba do kaple zhotovili manželé Jitka a Marcel Stoklasovi z Nečtin. Dne 25. července 2014, na svátek sv. Jakuba Apoštola byla obnovená kaple za velké účasti návštěvníků farářem p. Vladimírem Müllerem slavnostně zasvěcena sv. Jakubu Staršímu, patronu poutníků.
Kolem kaple sv. Jakuba a dalších rekonstruovaných drobných památek byla následně členy spolku vytyčena 6 kilometrů dlouhá turistická stezka, nazvaná „Cesta sv. Jakuba“, která vede malebnou krajinou v okolí Verušic. U obnovené kaple byla instalována dřevěná lavička, od níž se odpočívajícím poutníkům otevírá nádherný výhled směrem k bájné stolové hoře Vladař a vrchu Nevděku nad Žluticemi. Toto zapomenuté místo s krásně opravenou kaplí se tak postupně stává opět součástí běžného života místních obyvatel a cílem turistů z širokého okolí.

  • Realizace: 2014
  • Iniciátor: Spolek okrašlovací Vladař
  • Investor: Spolek okrašlovací Vladař
  • Další partneři: Rodina Stoklasova
  • Realizační firma: Ing. Milan Kadera

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy