header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Zhruba třímetrový pískovcový kříž stojí pod staletými lipami u odbočky na Horní Proseč od roku 1775 a patří k nejstarším kamenickým památkám v okolí. Přesto byl léta opomenutý, když u rušné silnice spojující Jablonec nad Nisou s Libercem držel stráž a snad i ochraňoval lidi cestující mezi oběma městy. Kříž s korpusem Krista a reliéfy znázorňujícími Pannu Marii s Ježíškem, Antonína Paduánského, Jana z Nepomuku a Máří Magdalénu byl v několikacentimetrové vrstvě pokrytý mechem a měl i několik prasklin. O jeho restaurování se zasadilo město Jablonec v rámci obnovy drobných památek na svém území.
Jelikož je kříž nemovitou kulturní památkou, podařilo se městu na jeho obnovu získat osmdesátitisícovou dotaci Ministerstva kultury a citlivého restaurování se ujal zkušený pražský restaurátor Martin Wagner. Původně byl kříž barevný a restaurátor zachoval fragmenty barvených nátěrů.
Podařilo se dosáhnout záměru obnovit autentický historický vzhled kříže. V souladu s tím došlo i k úpravě okolní zeleně. Opravenému kříži za účasti veřejnosti i primátora Jablonce Petra Beitla slavnostně požehnal jablonecký děkan římskokatolické církve Oldřich Kolář.

  • Realizace:   léto–podzim 2016
  • Iniciátor:    Statutární město Jablonec nad Nisou
  • Investor:    Ministerstvo kultury – Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, Statutární město Jablonec nad Nisou
  • Další partneři:    Martin Wagner – Restaurování uměleckořemeslných nepolychromovaných nefigurálních děl v kameni
  • Realizační firma (firmy):    Martin Wagner

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy