header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Písečná je malá obec v podhůří Orlických hor, která se proslavila vítězstvím v celoevropské soutěži Entente Florale v roce 2015, čímž se zařadila mezi nejkrásnější vesnice Evropy. Toto vítězství bylo impulzem pro vydání knihy o Písečné. V ní se podařilo shromáždit historicky významné události, lokální zajímavosti a známé i polozapomenuté informace o obci. V návaznosti na tuto bohatou publikaci vznikla myšlenka vybudovat populárně naučnou stezku, která by nejzajímavější místa v obci a v jejím okolí přiblížila i turistům, kteří do Písečné, zvláště v letních měsících, hojně přijíždějí.

Od první myšlenky k realizaci však uplynulo několik dlouhých let, protože vždy bylo něco důležitějšího, co bylo třeba řešit přednostně. Až zlomená noha a tříměsíční znehybnění členky obecního zastupitelstva (a místní – byť přistěhovalé – patriotky) se stala impulzem pro uskutečnění plánu: trasa pak rychle dostala konečnou podobu jak obsahovou, tak i grafickou. Stezka prochází celým katastrem; dvanáct panelů je věnováno jednotlivým lokalitám a jejich zajímavostem, 13. panel novodobým úspěchům obce a 14. panel ukazuje přehledně celou pěší trasu a její návaznost na turistické značky.

Trasa pěší stezky začíná na plošině hřbetu Kozinců, odkud se otevírá malebné panorama hor. Stezka schází do vsi a míjí technickou památku Mlýn, cestou lze odbočit ke kostelu, a pak se vrátit na hlavní trasu. U koupaliště se můžete seznámit s účastí Písečné v soutěži EFE. Pak stezka pokračuje přes náves (před hospůdkou Růženkou se dočtete o místním boji proti alkoholismu), a Dolní konec vsi (pověsti o pivovaře a klášteře), až do romantického údolí rybníka Šušku (údaje o stavbě vodního díla a bohatá historie místa). Součástí zastavení jsou lavičky a upravené okolí, odpadkové koše a nová výsadba zeleně.

  • Realizace:    2013–2014
  • Iniciátor:    Ak. mal. Šárka Bergerová
  • Investor:    Pěší trasu vybudoval TJ Sokol Písečná za pomoci Obce a dotace z Programu rozvoje venkova z titulu „Podpora cestovního ruchu“
  • Další partneři:    Obec Písečná

www.pisecnauzamberka.cz

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy