header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Dům je kulturní památkou, vznikl kolem roku 1712 přestavbou starší budovy pocházející z poslední čtvrtiny 17. století na patrový hostinec. Na konci 18. století byl upravován a zastřešen mansardovou střechou. Ke konci 19. století byl rozšířen, barokní dispozice však zůstala zachována. Dům koupil v roce 1870 tehdejší starosta Města Tišnova František Müller a provozoval zde svou koželužnu. Po 2. světové válce, během níž zde měl svou kancelář německý důstojník, byl objekt „znárodněn“ a sloužil jako nájemní dům či kanceláře bytového družstva. Po sametové revoluci jej získala zpět rodina Müllerova a od roku 2000 je v majetku Města Tišnova.
Objekt byl nevyužívaný a značně chátral. Klenby v přízemí vykazovaly trhliny, které se promítaly i do nosných zdí. V roce 2007 začaly přípravy projektu na obnovu, která byla financovaná z norských fondů. Projektová dokumentace je dílem Ing. arch. Davida Prudíka. Bylo provedeno statické zajištění stavby, sanace dřevěných konstrukcí, výměna střešní krytiny. V v 1. patře byly nalezeny barokní malované trámové záklopové stropy, které jsou chloubou domu. Byly natolik zachované, že bylo možné provést komplexní restaurátorské ošetření, kterého se ujal akad. mal. Václav Holoubek.

Z důvodu zajištění bezbariérového přístupu a sociálního zázemí pro návštěvníky muzea bylo třeba zřídit výtah a toalety. Tento problém byl vyřešen novou přístavbou na jihozápadní straně domu, aby nedošlo k nežádoucím zásahům do historických kleneb domu. Část této přístavby v 1. patře je využívána jako multimediální terasa. Nová přístavba je přiznaná a je opatřena dřevěným obkladem, aby nepotlačovala výraz historické budovy.

Muzeum města Tišnova zde bylo slavnostně otevřeno dne 8. května 2011. V přízemí je zřízena recepce s kavárnou, v patře pak jsou výstavní prostory s částečně stálou a částečně proměnnou expozicí.

  • Realizace:    1. 3. 2010 – 8. 5. 2011
  • Iniciátor:    Město Tišnov
  • Investor:    Město Tišnov
  • Projektant:    Ing. arch. David Prudík

www.mekstisnov.cz/muzeum/mulleruv-dum

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy