header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Roku 2007 nás MUDr. Jaroslav Frouz upozornil na starý gotický kostel dva kilometry od našeho bydliště a navrhl, abychom skomírající památku zachránili. Měli jsme elán a nadšení, a tak jsme založili sdružení a za podpory Akad. arch. Ivany Kischové jsme začali památku obnovovat. Zpočátku si lidé mysleli, že jsme blázni. Nejhorší asi bylo získat nemalé peníze, zejména, když bylo zapotřebí kostel zastřešit a staticky zajistit. Zde musíme poděkovat za vstřícnost mnoha organizacím a lidem, kteří nám ve správný okamžik pomohli.

Náš spolek kostel skutečně zachránil. Je to příběh Fénixe. Navíc se podařilo díky vykopávkám odkrýt pradávnou slovanskou a keltskou historii našeho kraje, což nás inspirovalo, že jsme v podkroví kostela zřídili regionální muzeum s nově nalezenými artefakty. Objevili jsme hrobku Strojetických ze Strojetic a z kostela se nám podařilo vytvořit kulturní centrum regionu. Nemá však cenu zachraňovat památku, pokud nebude mít v budoucnu využití. Proto jsme začali pracovat na tom, že v kostele zřídíme jedinečné vitrážové muzeum, ve kterém bude zachycen vývoj tohoto uměleckého řemesla od nejstarších dob až po současnost.

Kostel je zastřešen, staticky zajištěn, je obnoven presbytář a sakristie, je opravena podlaha, kruchta a všechna okna. Téměř hotová je celá hřbitovní zeď a zkulturněn hřbitov. A připravujeme osmý div světa. Bude to obrovský prosvětlený vitrážový strop uprostřed hlavní lodi. V něm bude zabudovaná vitráž, která byla v 50. letech sejmuta z dnes již neexistujícího kostela ve vojenském prostoru v Doupovských horách. V oknech je již 5 vitráží, které nám zachycují dobu románskou, gotiku, renesanci a historizující styly 19. století. O víkendech je kostel zpřístupněn pro turisty a v průběhu roku tu pořádáme různé kulturní akce.

  • Realizace:    2.2.2007 – dosud
  • Iniciátor:    Manželé Jitka a Richard Kantovi, Lubenec
  • Investor:    Za záchranu kostela sv. Jiljí, z.s. a velké množství menších dotací. např.: Ministerstvo kultury – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, Purkyňova nadace, nadace T-Mobile, Nadace VIA, Ústecká komunitní nadace, Ústecký kraj, Program rozvoje venkova – Osa IV. Leader – MAS Vladař, o.p.s.
  • Sponzoři:     Severočeské doly, Logit, Trima, pan Porsch, MAKRO, Moser, pan Stanka, senátorka Dernerová, bývalý poslanec Čerňanský, pan Roušar ml., manželé Snopkovi. Dále přispělo ještě 60 dárců na Osmý div světa.
  • Další partneři:    Díky kostelu vznikla skupina třiceti lidí, navázala se nová přátelství, inspirovali jsme nové spolky, které též opravují své památky (Budíček, Okap, Ditrich). Osudovým se kostel stal pro širší rodinu Kantových, Davida Jedličku, Romana Žemličku, Václava Pleskota, rodinu Havrdových a Davida Šebestu.
    Bez všech donorů, bez mateřské firmy Skloart a dobrých lidí bychom nebyli nikdy tak daleko.
  • Projektant:    Akad. arch. Ing. Ivana Kischová

http://vitraze.skloart.cz/vitrazove-muzeum

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy