header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Vlakové nádraží v Třinci bylo postaveno v letech 1869 až 1871, přestavba byla započata v roce 1952 a dokončena v roce 1958. Protože původní vlakové nádraží neodpovídalo potřebám cestujících ani dopravců a zároveň tento významný dopravní uzel tvořil velmi nereprezentativní vstup návštěvníků do města Třince, vlastníci budovy a přednádražního prostoru rozhodli, že je nutno přikročit ke komplexní přestavbě dopravního uzlu.
V rámci kompletní rekonstrukce byly odbourány boční části nádražní budovy, haly, a především středové bytové části. Byly provedeny dispoziční stavební úpravy spojené s rekonstrukcí odbavovací haly – vestibulu, zázemí pro provoz dopravce, komerčních prostor, sociálních zařízení včetně bezbariérového přístupu pro imobilní občany. Součástí byla i částečná rekonstrukce zastřešení prvního nástupiště a úprava zpevněných ploch. V rámci společného projektu s městem Třinec pak rekonstrukce a nové vybudování parkoviště, chodníků, autobusového terminálu a klidové odpočinkové zóny.
Přestavba byla navržena tak, aby budova měla odpovídající kapacitu i provozní vlastnosti. Po částečné demolici byla budově navrácena dominantní středová vertikála v podobě skleněného kvádru s ocelovou konstrukcí, příčně posazené mezi boční části budovy. Navazující části objektu byly kontinuálně doplněny po navrženou skleněnou konstrukci z obou stran. Ústředním prostorem je centrální hala, objemově zabírá dvě nadzemní podlaží. Vpravo, naproti od hlavního vstupu, jsou umístěny pokladny se zázemím a čekárna pro cestující, na opačné straně pak veřejná WC. Součástí jsou také nově vybudované komerční prostory.

  • Realizace:    1. 12. 2014 – 20. 4. 2016
  • Iniciátor:    SŽDC, s.o., město Třinec
  • Investor:    SŽDC, s.o., město Třinec, ROP NUTS II Moravskoslezsko
  • Projektant:    Ateliér Velehradský, s. r. o.

http://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/6100-Prestupni-terminal-Trinec-se-stal-skutecnosti/

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy