header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Původní myšlenka byla otevřít a „provzdušnit“ náves. Stará zástavba byla velmi hustá a zasahovala až k hranici silnice III. třídy. Rovněž kostel byl zastíněn původní starou zástavbou domů. Postupným bouráním a úpravou terénu začalo vznikat centrální odpočinkové místo. Budování nové návsi trvalo asi 20 let.

Na celkové proměně se podílela hlavně obec samotná. Postupně se vykupovaly a bouraly staré domy, upravoval se terén. Následně byla vysazena zeleň, opravena kanalizace a osazeny odpočinkové a herní prvky. Na výsledném obrazu návsi se podílely i dobrovolné spolky obce, jako hasiči či zahrádkáři, a rovněž občané obce. Kámen na sluneční hodiny byl použit z místního lomu a na jejich výrobě se podíleli místní občané.

Výsledkem proměny je klidová a odpočinková zóna nejen pro místní občany. Přímo za kostelem vzniklo pietní místo, kde mají občané možnost rozloučit se zesnulými, pokud nechtějí obřad přímo v kostele. V další části je herní zóna pro maminky s dětmi. Byť je vše umístěno u hlavní komunikace, nepůsobí to rušivě, ale naopak je zde příjemný klid.

  • Realizace:    2000–2016
  • Iniciátor:    Zastupitelé obce Žlutava
  • Investor:    Obec Žlutava
  • Další partneři:    Atelier List, Uherské Hradiště – projekt ozelenění návsi, Ing. Jan Slanina – architektonická část, sadař Jiří Marčík, Český zahrádkářský svaz Žlutava, Obec Žlutava – výsadba zeleně

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy