header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Tramvajová zastávka v ulici V Olšinách (na křižovatce s Průběžnou ulicí) je díky své poloze uprostřed frekventované městské třídy důležitým veřejným prostorem. Původní stav s velkými asfaltovými a provizorně upravenými plochami bez kousku zeleně zdaleka neodpovídal možnostem a významu tohoto prostoru. V návaznosti na dokončenou rekonstrukci tramvajové trati připravila Městská část Praha 10 celkovou revitalizaci okolí zastávky, která proběhla spolu s úpravou světelné signalizace na křižovatce.
Zastávka prošla celkovou rekonstrukcí, která navázala na předchozí renovaci tramvajového tělesa, ale zahrnula také úpravy přechodů pro chodce, změnu uličního profilu a úpravy světelné signalizace. Jízdní pruhy byly v obou směrech doplněny o cyklopruhy. Nová podoba zastávky je tvořena dlažbou pražské mozaiky doplněnou o signalizační pásy pro slabozraké, prvky mobiliáře, přístřešky pro cestující a také zeleň, která dříve v prostoru zcela chyběla. Řada rovnoměrně vysázených stromů po celé délce zastávky ve formě „stromořadí“ zajišťuje potřebný stín a stala se v místě zcela novým přírodním prvkem.
Tramvajová zastávka je denně využívána stovkami cestujících. Díky odclonění prostoru od vozovek pásem zeleně a vysazenými stromy nabízejí ostrůvky příjemnější čekání na tramvaj i využití ke každodenním krátkodobým setkáním. Plochy zeleně jsou vymezené zídkami z gabionových košů a jsou osázeny půdopokryvnými, převážně stálezelenými keři, dekorativní trávou a doplněny skupinami lomového kamene. Ulice získala v podobě zastávky zelený ostrůvek, který proměnil místo v kultivovaný veřejný prostor.

  • Realizace:    10. 6. 2016 – 8. 9. 2016
  • Iniciátor:    Městská část Praha 10
  • Investor:    Městská část Praha 10
  • Další partneři:    Technická správa komunikací hl. m. Prahy
  • Projektant:    AED project, a.s., DIPRO, spol. s r.o., Šafer Hájek architekti s.r.o.
  • Realizační firma (firmy):    INPROS PRAHA a.s., MČ Praha 10

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy