header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Jiráskovy sady v Šumperku vznikly jako veřejný park v letech 1897 až 1899 na místě bývalého hřbitova mezi kostelem sv. Barbory a Kozinovou ulicí. U zrodu parku stál botanik Engelbert Zdenek a šumperský okrašlovací spolek. Původně byl park podle místa svého vzniku nazván Hřbitovní, v roce 1905 – u příležitosti 100. výročí úmrtí básníka Friedricha Schillera – byl přejmenován na Schillerův park. Současný název získal park po 2. světové válce. Rozsáhlejší revitalizace parku proběhla v roce 1978, další o 36 let později.
Dlouhodobým záměrem Šumperka je postupně revitalizovat všechny parky ve městě a vytvořit tak lidem příjemné místo k relaxaci a aktivnímu odpočinku. Revitalizaci Jiráskových sadů schválilo zastupitelstvo města Šumperka na svém zasedání v lednu 2014. Projekt realizovaný v letech 2014–2015 měl dvě fáze. V první fázi proběhla revitalizace parku a přilehlého okolí, která spočívala ve vybudování nové cestní sítě, pořízení nového mobiliáře a drobné architektury. V rámci druhé fáze došlo ke kompletní obnově zeleně.
V parku byla nově vytvořena cestní síť, byl pořízen nový mobiliář v podobě laviček a odpadkových košů, rekonstruován meteorologický altán a kašna. V rámci obnovy zeleně byly ošetřeny stávající dřeviny, vysazeny listnaté a jehličnaté stromy, založeny smíšené záhony s trvalkami a nízkými keři a nový trávník. Díky obohacení vegetace, rozšíření cest a doplnění drobné architektury a mobiliáře se z parku stala skutečná odpočinková zóna, která není jen průchozím místem, ale láká návštěvníky k delšímu pobytu.

  • Realizace:    září 2014 – listopad 2015
  • Iniciátor:    Město Šumperk
  • Investor:    ROP Střední Morava, OP Životní prostředí

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy