header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Po úmyslném požáru v roce 1985 hrad původně z 12. století téměř zmizel z povrchu zemského. Rozsah destrukce byl obrovský. Na severozápadní straně se objekt zřítil až po základ. Na místě zůstala staticky neurčitá torza zdí a hromady suti a kamení. V roce 2000 začíná současný soukromý vlastník se záchranou hradu, do které zapojuje dobrovolníky z celého světa. Vyklízecí práce doplnily archeologické výzkumy a dokumentační průzkumy, postupně dochází ke stabilizaci nejnebezpečnějších konstrukcí a postupné dostavbě. Zároveň probíhá archeologický a stavebně historický průzkum. V současnosti se pracuje na druhém patře hlavního paláce, kde se nachází hradní kaple sv. Tří králů.
Cílem je obnova celého hradního areálu do poslední známé podoby. Své využití nachází již nyní v průběhu rekonstrukce. Je centrem kulturního a společenského života celého regionu. Slouží rovněž vzdělávání a jako základna sociálních programů. Stavební huť, která zde vznikla, propojuje citlivou obnovu památek a sociální inkluzi. Tříkrálová kaple, jež prezentuje proměnu, je navrácena původnímu účelu.

  • Realizace: Průběžná obnova
  • Iniciátor: Vlastník hradu
  • Investor: Program záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury, Karlovarský kraj, MAS Sokolovsko, vlastník hradu
  • Další partneři: Hartenberg z.s., dobrovolnické aktivity – workcampy ve spolupráci s INEX-SDA, mnoho odborníků a dalších přátel
  • Projektant: MURUS - monumenta renovamus, projekce, spol. s r.o., Ing. Jan Vinař

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy