header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

V malém sídle Dunovice, administrativně patřícím pod Cehnice, se v horní části trojúhelníkové návsi nachází kaple Sv. Jana Křtitele. Její stavba je datována do 1. poloviny 19. století, obnovena a rozšířena byla v roce 1896. O sto let později byla ve velmi špatném stavebně technickém stavu, v roce 2008 se ji podařilo díky získaným finančním prostředkům z Programu rozvoje venkova v rámci projektu „Ve prospěch Otce a Syna…“ kompletně zrekonstruovat – původní zůstalo pouze obvodové zdivo stavby. V následujících letech bylo postupně upraveno prostranství kolem kaple a provedena revitalizace zeleně v celém přilehlém parku.
V roce 2012 byla před kapli umístěna socha jejího patrona v mírně nadživotní velikosti, vyřezaná z lipového kmene pocházejícího ze starého stromu z návsi, který musel být vzhledem ke svému špatnému stavu poražen. Realizací stavebních a udržovacích prací bylo nejen obnoveno a zhodnoceno kulturní dědictví, ale podařilo se vytvořit důstojné prostředí pro setkávání místních občanů. S tím zcela jistě souvisí i zvýšený zájem o náboženské a společenské akce, které se v tomto prostoru konají a přispívají k oživení místních tradic, soudržnosti a pospolitosti mezi občany i v takto malém sídle.

  • Realizace proměny: 2008–2012
  • Iniciátor proměny: Obec Cehnice
  • Investor: Obec Cehnice, Program rozvoje venkova

www.cehnice.cz

2. Dunovice 4. Dunovice po oprave

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy