header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Město Zlín je městem v zahradách. Základy sadových úprav jsou ze 30. a 70. let 20. století, z období dynamického růstu města. Zásadní impulz pro obnovu centrálního parkového prostoru – Sadu Komenského – přinesla veřejná architektonicko-urbanistická soutěž v roce 2011. Vítězný návrh významně redukoval vzrostlou zeleň, ale přinesl lavičky, stezky pro pěší, kašnu a pestrou květinovou výsadbu.
Současně s parkem se uskutečnila i obnova a funkční změna jednoho z mála objektů v centru města, který připomíná historii Zlína v období před rozhodným nástupem firmy Baťa a typizované výstavby. V roce 1887 byl postaven jako měšťanská škola a školní lavice zde zůstaly až do roku 1933. Později budovu užívaly nejrůznější úřady a knihovna. V letech 1992 až 2010 patřil výhradně čtenářům, ale další rozvoj už nenabízel. Proto se knihovna přestěhovala do větších prostor a vedení města Zlína v čele s primátorem MUDr. Miroslavem Adámkem se rozhodlo věnovat budovu zlínské amatérské kultuře.

Zlínský klub 204 je fungujícím komunitním projektem. Už při projektové přípravě přizvalo město Zlín ke spolupráci členy zlínských folklorních souborů, hudebních těles od dechových hudeb až po beatové kapely, amatérských divadel a širší veřejnost aktivní v kulturním životě města Zlína. Cílem bylo pojmenovat společné potřeby nejrůznějších spolků a najít funkční provozní model objektu.
Rekonstrukce trvala sedm měsíců. Dnes má v objektu Zlínského klubu 204 své zázemí pro spolkovou činnost 21 spolků. Provoz je založen na sdílení prostor a spolupráci mezi jednotlivými spolky. Vznikly dvě zkušebny pro hudební tělesa, dva taneční sály a komorní divadelní sál. Kromě toho má každý spolek prostor pro uložení kostýmů či krojů, hudebních nástrojů i notového archivu. Protože spolková činnost začíná až v odpoledních hodinách, v celodenním provozu je místo přátelské rodině Family point a Senior point.
Spojení rekonstruované budovy a parku si užívají tisíce obyvatel města.

 • Realizace: leden–listopad 2014
 • Iniciátor proměny: Statutární město Zlín
 • Investor:
  • Statutární město Zlín
  • ROP Střední Morava
 • Projektant:
  • Revitalizace Parku Komenského: 4P sdružení (Ing. Václav Babka, Ing. arch. Pavel Mudřík)
  • Obnova Zlínského klubu 204: Formica s.r.o. (Ing. Petr Hrnčiřík a Ing. arch. Pavel Hanulík) a Ing. arch. Pavel Mudřík
 • Realizační firma: PSG-International a.s. – park, Pozimos, a.s. – budova

00 ZLK Zlin park titul 01 ZLK Zlin park (c)Petr Zakutny 02 ZLK Zlin park po 03 ZLK Zlin park(foto od knihovny!)

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy