header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 ULK Lipova titulKostel sv. Šimona a Judy je kulturní památka z let 1691 až 1695, která má pro obec zásadní význam jak architektonický, tak i společenský a duchovní. Kostel stojí na kopci kousek od centra obce a je hojně navštěvován nejen místními občany, ale i turisty. Rekonstrukce a stavební úpravy byly nezbytné hlavně kvůli velmi špatnému stavu střechy a krovu. Opravou prošla i věž, kostel dostal nové omítky a odvodnění, opravena byla kamenná podlaha, okna i hodiny a byly provedeny další tesařské a kamenické práce. Rekonstrukcí se zlepšil celkový stav objektu a rozšiřují se tak možnosti jeho využití i pro komunitu obce i jejího okolí.
Na věž byl osazen nový kříž. Původní ciferníky hodin byly pro opotřebovanost nahrazeny novými. Po odkrytí spodní kopule věže bylo zjištěno vyhnutí věže směrem na jihozápad v důsledku uhnilých pozednic i záhlaví trámů u obvodní zdi, proto byly nevyhovující konstrukční prvky vyměněny. Rekonstrukce probíhala ve snaze zachovat historický vzhled kostela, na půdě nad lodí kostela ale vznikl výstavní prostor a již nyní je zde vystaveno osm dřevěných soch s náboženskou tématikou. Kostel v obci Lipová patří mezi historické dědictví a jsme rádi, že se nám povedlo zachovat ho pro další generace. Budou se zde konat koncerty, výstavy a další kulturní akce.

 • Realizace: květen 2014 – prosinec 2015
 • Iniciátor proměny: Obec Lipová
 • Investor:
  • ROP Severozápad
  • Obec Lipová
 • Další partneři realizace proměny:
  • Římskokatolická farnost – Děkanství Lipová
  • Společnost pro trvale udržitelní rozvoj Šluknovska
  • Via Tempora Nova, o.s.
  • Oblastní charita Šluknov
  • Domov důchodců Lipová
  • Dětský domov Lipová
  • Klub důchodců Lipová
  • Základní a mateřská škola Lipová
 • Projektant: Ing. Václav Jára
 • Realizační firma: SIOPS spol. s r.o., Vilémov

01 ULK Lipova pred 02 ULK Lipova po 03 ULK Lipova 04 ULK Lipova

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy