header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 KVK Krasna titulProměna byla realizována na místě bývalého vojenského areálu roty pohraniční stráže. Tento areál po roce 1990 armáda opustila a byl převeden na obec, která ho prodala do soukromého vlastnictví. Areál poté dlouhou dobu chátral. V roce 2004 se ho podařilo částečně v dražbě a částečně od majitele vykoupit zpět a zpracovat projekt revitalizace. První etapou byla přestavba kasárna na 16 bytových jednotek a druhá řešila vybudování dětského hřiště. V další etapě byly přestavěny garáže na mateřskou školu a hasičskou zbrojnici a poslední akcí byla výstavba obecní návsi, která vznikla z bývalého logistického vojenského prostoru.
Po dokončení poslední etapy rekonstrukce je celé území bývalého vojenského areálu využíváno jako veřejný prostor. Kasárna byla přestavěna na bytový dům za přispění prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, dům je hned od své kolaudace plně obsazen. Výstavba mateřské školy, která byla podpořena prostředky Ministerstva pro místní rozvoj, je dlouhodobě hodnocena jako jeden z nejpřínosnějších projektů obce od jejího osamostatnění v roce 1990. Školku pravidelně navštěvuje 26 místních i „přespolních“ dětí. Na školku navazuje přírodní zahrada a dětské hřiště, které vzniklo na místě původní střelnice. Část byla spolufinancována spolufinancována z Programu obnovy venkova, další byla realizována za přispění prostředků ROP Severozápad. Výstavbou návsi vzniklo nové centrum obce a místo vhodné k setkávání a pořádání obecních akcí.

  • Realizace: 2014–2015
  • Iniciátor proměny: Kráseňští zastupitelé
  • Investor:
    • Obec Krásná
    • ROP Severozápad
    • Ministerstvo pro místní rozvoj – Program obnovy venkova
  • Projektant: Ing. Petr Kostner

01 KVK Krasna pred 02 KVK Krasna po 03 KVK Krasna 04 KVK Krasna 05 KVK Krasna 06 KVK Krasna 08 KVK Krasna 09 KVK Krasna 10 KVK Krasna 11 KVK Krasna 12 KVK Krasna 13 KVK Krasna 14 KVK Krasna 15 KVK Krasna 16 KVK Krasna 17 KVK Krasna 18 KVK Krasna 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy