header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

04 JHM Mikulov1Zahradu u zámku tvoří různě velké zahradní terasy, položené v několika výškových úrovních po obvodu Zámeckého kopce. Symetricky uspořádaná plocha zahradních teras představovala velké jeviště vybavené dobovými rekvizitami – trávníkem s ornamentální květinovou kresbou, oranžerií, Salou terrenou se schodištěm do zahrady, míčovnou, divadlem, kašnami s fontánami, vyhlídkovými arkádami, terasami a zahradními schodišti. Část těchto stavebních rekvizit barokové zahrady u zámku v Mikulově poškodil požár zámku na konci 2. světové války a jeho důsledky. Potenciál této památky tak nebyl plně využit. Záměrem projektu bylo dokončit celkovou stavebně historickou obnovu zahrad.
Poškozené části zahradních teras historické barokové zahrady byly dostavěny se všemi náležejícími drobnými stavbami, odpovídajícím typem vegetace a myšlenkovými a kompozičními vazbami. Konkrétně šlo o reminiscenci oranžerie, stavbu schodiště ze Saly terreny do zahrady, vodního díla – fontány, zahradního altánu a schodiště spojující nižší a vyšší část terasy před jižním průčelím zámku; předláždění a zahradnické úpravy plochy Čestného nádvoří a Oslího dvora. Byly dokončeny vegetační úpravy hlavní zahradní terasy, západních teras a zahrady botanické. Celý prostor je celoročně přístupný veřejnosti.

  • Realizace: 20. 8. 2014 – 20. 8. 2015
  • Iniciátor proměny: Mgr. Milada Rigasová
  • Investor:
    • ROP Jihovýchod,
    • Jihomoravský kraj
  • Projektant: Doc. Ing. Ivar Otruba CSc.
  • Realizační firma: Gardenline s.r.o. Litoměřic   

01 JHM Mikulov pred 00 JHM Mikulov titul foto Regionalni muzeum v Mikulove 02 JHM Mikulov pred foto Regionalni muzeum v Mikulove 03 JHM Mikulov po foto Regionalni muzeum v Mikulove  05 JHM Mikulov2 06 JHM Mikulov3

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy