header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 VYS Veznice titulKlábenešovu kapličku najdete na kraji obce Věžnice u hlavní silnice. Stáří kapličky se nám nepodařilo zjistit, jejíž historii si odnesli s sebou vystěhovaní němečtí obyvatelé. Ke kapli a smírčímu kříži se vztahuje několik místních pověstí. Dle vyprávění, se v kapli nacházela krojovaná socha Panny Marie. Interiér kaple byl zničen a socha ztracena. V rámci obnovy kaple jsme provedli odizolování zdiva, opravu vnitřních i venkovních omítek, opravili jsme střechu kaple a pozlatili křížek na střeše. Fasádu jsme natřeli novou vápennou malbou. V interiéru jsme vyměnili dlažbu, opravili zděný oltář, vyrobili nové lavice a klekátko. Restaurovali jsme starý plechový kříž. Z torza dochovaných vnitřních maleb nebylo možné rozeznat, co bylo na stěnách namalováno, nechali jsme na čelní zeď namalovat fresku archandělů s tím, že jsou zachovány zbytky původní malby. Opravili jsme původní kované dveře.
Obnovou Klábenešovy kapličky jsme pro další generace zachránili místní kulturní dědictví obce. Restaurátorské a malířské práce na obnově kapličky prováděl Mrg. A. Martin Findeis z Havlíčkova Brodu. Práce byly dokončeny v roce 2012 a 25. května 2013 byla kaplička slavnostně vysvěcena havlíčkobrodským vikářem za účasti místních občanů. Kaple byla zasvěcena Archandělům a Panně Marii Růžencové. Od slavnostního vysvěcení se zde pravidelně každý rok na začátku října konají poutě. Kaplička se stala místem, kam místní lidé chodí na vycházky. Stala se také místem setkávání a je vyhledávaná a navštěvovaná turisty. Obnovou kapličky se výrazně zlepšil vzhled obce.

  • Realizace: 2012
  • Iniciátor proměny: Ing. Bc. Josef Málek, starosta obce
  • Investor:
    • Obec Věžnice
    • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Podpora obnovy a rozvoje venkova - podprogram Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
  • Realizační firma: Mgr.A. Martin Findeis, Havlíčkův Brod

01 VYS Veznice pred 02 VYS Veznice po

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy