header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 PAK Pisecna titulNad Písečnou, v místě, kde podle dávné pověsti blesk zabil jedenáct dětí, stojí mezi jedenácti lipami kvalitní barokní socha Sv. Jana Nepomuckého, datovaná rokem 1717. V dubnu 1999 došlo při nočním nájezdu zlodějů k vandalskému poničení sochy, při kterém byly olámány její periferní části (ruce, krucifix i části draperie). Hlava světce byla nenávratně odcizena. Socha byla ihned alespoň základně odborně ošetřena a olámané prvky vráceny zpět, ale na rekonstrukci hlavy bohužel z finančních důvodů nedošlo. Až v roce 2015 se podařilo zajistit prostředky na komplexní rekonstrukci památky. Při ní byla podle historických dokumentů doplněna hlava světce i další nedochované detaily a ošetřen již opět narušený kamenný povrch celé plastiky. V rámci prací bylo upraveno i bezprostřední okolí sochy, srovnán terén kolem stupňů podstavce a odborně ošetřeny byly i blízké vzrostlé lípy.
Socha sv. Jana Nepomuckého stojí na původním místě, ke kterému se vztahuje místní pověst. Dnes je toto místo součástí areálu školy, nachází se v bezprostřední blízkosti školního dětského hřiště.
Oprava, jejíž součástí bylo očištění povrchu kamene, revize a doplnění tmelů, barevné sjednocení doplňků, rekonstrukce hlavy se zlacenou svatozáří a celková stabilizace památky, zajistila regionálně významné plastice nutnou odbornou péči. I díky úpravě okolí se z dočasného nedůstojného torza stala socha českého světce opět plnohodnotnou památkou, která tvoří v tzv. „historickém centru obce“ jednu z místních dominant.

  • Realizace: srpen–prosinec 2015
  • Iniciátor proměny: Hana Lipenská, starostka obce
  • Investor: Ministerstvo pro místní rozvoj – Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015
  • Další partneři realizace proměny: Akad. mal. Šárka Bergerová (restaurátorské práce), PhDr. Karel Jaroš (odborné posouzení), Obecní úřad Písečná, techničtí pracovníci obce
  • Realizační firma: Hynek Bláha, sochař a restaurátor

01 PAK Pisecna pred 2000 10 PAK Pisecna 2000 02 PAK Pisecna po 03 PAK Pisecna historicka 1980 04 PAK Pisecna 1999 05 PAK Pisecna1999 06 PAK Pisecna 07 PAK Pisecna 08 PAK Pisecna 10 PAK Pisecna 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy