header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 ZLK Stare Mesto titulVe středu města kolem nově dokončeného kostela Sv. Ducha s věžní rozhlednou, v bezprostřední blízkosti Památníku Velké Moravy, se nacházel neutěšený prostor, nedůstojný pro památku národního významu a nevyužitý pro potřeby obyvatel i návštěvníků města. Staré Město, které je historicky a kulturně předurčeno k zážitkové a poznávací turistice, zůstávalo málo viditelné a stranou cestovního ruchu. Ve městě chybělo místo ke zklidnění, krátkodobému oddechu, místo pro orientaci návštěvníků a zázemí běžné potřeby (informační, logistické, hygienické).
Nový prostor náměstí tvoří zpevněné plochy – promenády rozdělené do dvou samostatných okruhů, které umožňují přístup od parkovacích ploch k jednotlivým objektům náměstí. Kruhová zpevněná plocha uprostřed náměstí slouží jako prostor pro konání akcí pod širým nebem. Odpočinkové prostředí nabízí bohatě členěná promenáda s řadou galerijních stěn a posezením. Náměstí je doplněno travnatými plochami a dřevinami, po setmění upoutá neobvyklým osvětlením. Výškový rozdíl mezi samotným prostranstvím a Památníkem Velké Moravy vyrovnává soubor teras propojených schodištěm a přístupovou rampou. V rohu náměstí, zapuštěné v terénu, se nachází návštěvnické centrum, které je zároveň vstupní branou do zrekonstruovaného jezuitského křížového sklepení. Nepřehlédnutelnou dominantou prostoru náměstí je kostel Sv. Ducha. Jeho stavbu iniciovala a provedla římskokatolická farnost. Kostelní věž je koncipována jako vyhlídková.

  • Realizace: 1. 9. 2013 – 31. 10. 2014
  • Iniciátor proměny: Město Staré Město
  • Investor:
    • Město Staré Město
    • ROP Střední Morava
  • Další partneři realizace proměny: Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě – iniciátor a realizátor stavby kostela Sv. Ducha. Stavba byla financována prostřednictvím sponzorských darů a výtěžků veřejných sbírek od roku 2000
  • Projektant: Ing. arch. Miroslav Baleja
  • Realizační firma: CGM Morava s.r.o., Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o.

01 ZLK Stare Mesto pred 02 ZLK Stare Mesto po 03 ZLK Stare Mesto 04 ZLK Stare Mesto 05 ZLK Stare Mesto 06 ZLK Stare Mesto 07 ZLK Stare Mesto 08 ZLK Stare Mesto 09 ZLK Stare Mesto 11 ZLK Stare Mesto

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy