header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 STC Mseno titulPůvodní asfaltová vozovka na průtahu městem v Boleslavské ulici byla lemována oboustranně prašným pásem, jen místy zpevněným zbytky původní kamenné dlažby, který byl pouze částečně využíván k parkování, a to jen po jedné straně vozovky. Důsledkem byly úzké chodníky, absence zeleně nebo mobiliáře a celkový neuspokojivý estetický dojem hlavní páteřní městské komunikace. V neuspokojivém stavu bylo rovněž stávající odvodnění vozovky (částečně ústící na soukromé pozemky), veřejné osvětlení a vodovod. Zcela nevyhovující byla bezpečnostní situace před budovou základní školy. Chyběla zde autobusová zastávka ve směru od Mladé Boleslavi a řešení přechodů přes komunikaci bylo pro děti nebezpečné.
V rámci realizace projektu bylo nově upraveno prostorové uspořádání ulice tak, aby byla zvýšena celková bezpečnost dopravy v dané lokalitě. Došlo k rozšíření frekventovanějšího chodníku na jižní straně ulice, ke zvýšení počtu přechodů pro chodce a k úpravě šířky komunikace. Díky novému uspořádání vznikla páteřní bezbariérová pěší trasa vedoucí od vlakového nádraží do středu města v celé délce s novým kvalitním osvětlením s designovými svítidly (LED technologie). Prostor před budovou základní školy byl upraven tak, aby byla zvýšena bezpečnost pohybu dětí. Nově zde byla umístěna oboustranná zastávka autobusu, kde autobusy stojící v zastávce blokují průjezd vozidel v daném jízdním pruhu, což vede k zvýšení bezpečnosti přecházejících, kteří jsou navíc nově chráněni středovým ostrůvkem. Po celé délce ulice byly vysazeny alejové stromy a prostor parteru byl dovybaven novým mobiliářem.

 • Realizace: listopad 2013 – listopad 2014
 • Iniciátor proměny: Město Mšeno a jeho občané
 • Investor:
  • Středočeský kraj
  • Město Mšeno
  • ROP Střední Čechy – Regionální dopravní infrastruktura
  • SFDI – Program ke zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace
  • SFŽP – Program zeleň do měst a jejich okolí
 • Další partneři realizace proměny:
 • Projektant: Atelier projektování inženýrských staveb s. r. o. (projektová dokumentace),
 • Ing. arch. Marek Prchal, Ing. Markéta Pešičková, Ing. Jitka Trevisan (architektonická studie)
 • Realizační firma: SILMEX s. r. o.

01 STC Mseno pred 02 STC Mseno po 03 STC Mseno 04 STC Mseno 05 STC Mseno 06 STC Mseno 07 STC Mseno

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy