header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 PHA Praha Veleslavin titulVeleslavínská výpravní budova je v provozu od r. 1863, kdy byla Lánská koněspřežka nahrazena parní železniční tratí. Leží na 7,7. traťovém kilometru od nádraží Praha-Bubny. Pro nákladní dopravu nemá stanice prakticky žádný význam. Vlečka do místní teplárny byla v roce 2008 snesena.
Výpravní budova byla v nevyhovujícím technickém stavu. Jednalo se zejména o špatnou střešní krytinu, klempířské prvky a částečně poškozené tesařské konstrukce. V důsledku poškození střešní krytiny docházelo k nežádoucímu zatékání do objektu a tím ke stálému zhoršování jeho stavu.
Dále byla poškozena fasáda objektu, docházelo k odpadávání starého fasádního nátěru. Otvorové výplně byly poškozené, netěsné a na konci své životnosti. Nosná konstrukce přístřešku byla v havarijním stavu, dlažba pod přístřeškem byla místy propadlá.
V roce 2014 a 2015 byla provedena oprava výpravní budovy, která spočívala především ve výměně střešní krytiny, výplní otvorů a nové fasády. Oprava střechy a přístavku zahrnovala rekonstrukci nadstřešní části komínových těles, výměnu střešní krytiny za plechovou s upraveným povrchem ve tvaru taškové tabule, nové klempířské konstrukce, výměně poškozených a ošetření ponechávaných tesařských konstrukcí. Dále byl opraven přístřešek, kde bylo provedeno nové zadláždění, zpevnění podkladu po propadlé kanalizaci, výměna poškozených sloupů, ošetření a nová povrchová úprava ponechávaných konstrukcí vč. nové elektroinstalace a osvětlení. Během rekonstrukce fasády bylo provedeno nové oplechování vnějších parapetů a byl proveden dvojnásobný paropropustný silikátový nátěr s opravou a zpevněním podkladu. Důraz byl kladen také na vzhled okolí výpravní budovy. Byly vykáceny náletové dřeviny, došlo k demolici dřevěných přístavků, které byly v havarijním stavu, a vysazeny nové dřeviny.

  • Realizace: 3. 11. 2014 – 20. 5. 2015
  • Iniciátor proměny: České dráhy, a.s.
  • Investor: České dráhy, a.s.
  • Realizační firma: AB Facility, a.s.

01 PHA Praha Veleslavin pred 03 PHA Praha Veleslavin po 04 P6 pred1 05 po1 06 P6 po2 07 P6 po3 08 P6 po4

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy