header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 PLK Plasy titulEvropsky významný monastický komplex bývalého kláštera v Plasích získal svoji monumentalitu díky rozsáhlé, byť nedokončené, barokní přestavbě podle projektů věhlasných stavitelů J. B. Matheye a J. B. Santiniho. Po zrušení kláštera se areál dostal do vlastnictví rodu Metternichů, kterým byl v roce 1945 konfiskován, a následně postupně chátral. Nejvýrazněji se zanedbaná údržba projevila na objektech hospodářského zázemí kláštera. Některé objekty byly značně znehodnoceny účelovými přestavbami, některým částem bezprostředně hrozil zánik. Obraz zkázy chmurně dokresloval zanedbaný prostor bývalého klášterního nádvoří.
Hospodářské zázemí někdejšího kláštera bylo vybráno pro realizaci projektu Národního technického muzea „Centrum stavitelského dědictví v Plasích“, který byl v roce 2009 podpořen dotací z evropských fondů. Následně v letech 2012–2013 proběhla celková památková obnova areálu bývalého pivovaru, v letech 2014–2015 byl obnoven hospodářský dvůr. Ve stejném období realizovalo město Plasy návazný projekt „Cesty klášterem – stezky k poznání“, jehož prostřednictvím byl rehabilitován parter mezi památkovými objekty.
Nově obnovené památky slouží jako muzeum a vzdělávací centrum zaměřené na dokumentaci a prezentaci historických stavebních prvků a tradičních stavebních řemesel. V areálu je umístěna městská knihovna, do části pivovaru se navrátila výroba plaského piva. Adaptované klášterní nádvoří s nově restaurovanými kašnami je využíváno jako odpočinkové místo pro místní i pro návštěvníky Plas.

 • Realizace: 2. 5. 2012 – 29. 9. 2015
 • Iniciátor proměny: PhDr. Martin Ebel, Ph.D., Mgr. Pavel Kodera, Ph.D. (NTM), Mgr. Miloslav Hurt (Město Plasy)
 • Investor:
  • Národní technické muzeum
  • Integrovaný operační program
  • Město Plasy
  • ROP Jihozápad
 • Další partneři realizace proměny:
  • Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s., Plzeň
  • Národní památkový ústav, Praha
 • Projektant:
  • Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s.r.o., Praha,
  • Masák & Partner, Praha
 • Realizační firma: HOCHTIEF CZ a.s., Praha, UNISTAV a.s., Brno

01 PLK Plasy pred 02 PLK Plasy po 03 PLK Plasy 04 PLK Plasy 05 PLK Plasy 06 PLK Plasy 07 PLK Plasy

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy