header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 MSK Hrozova titulPrvní zmínka o kostele pochází z roku 1309. Jeho stav byl v 90. letech 20. stol. havarijní. Obnova kostela proběhla v letech 2010–2015. Postupně bylo provedeno odvodnění kostela a odvětrávací kanál, obnova krovu kostela, nová střešní krytina, obnova oken, dveří, nová fasáda, výměna části dlažby, nová elektroinstalace. V dalších letech se pak podařilo provést díky spolupráci s původními německými obyvateli i výmalbu interiéru kostela. Místní obyvatelé ze svých zdrojů pořídili nové lavice a lustr do hlavní lodi a zajistili opravu varhan a financovali restaurování barokních nástěnných maleb v lodi kostela.
Při přípravě obnovy interiéru proběhl v kostele restaurátorský průzkum, který odhalil v presbytáři mimořádně cenné středověké nástěnné malby z konce 13. století. Díky přátelské spolupráci se sousední polskou farností v Równem se podařilo zajistit prostředky i na odkrytí a restaurování těchto maleb. Celkové náklady obnovy činily takřka 6 mil. Kč.

 • Realizace: 2010–2015
 • Iniciátor proměny:
  • Biskupství ostravsko-opavské,
  • Římskokatolická farnost Hrozová
 • Investor:
  • Program rozvoje venkova,
  • Operační program příhraniční spolupráce CZ-PL prostřednictvím Euroregionu Praděd,
  • Česko-německý fond budoucnosti,
  • Ministerstvo kultury ČR,
  • Obec Rusín-Hrozová,
  • jednotliví dárci z řad farníků a občanů, němečtí rodáci z Hrozové

01 MSK Hrozova pred 02 MSK Hrozova po 03 MSK Hrozova 04 MSK Hrozova 05 MSK Hrozova 06 MSK Hrozova 07 MSK Hrozova 08 MSK Hrozova 09 MSK Hrozova 10 MSK Hrozova

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy