header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

03 ULK Jirkov titul foto Klara Magrova
Objekt márnice dal v prostoru hřbitova u kostela sv. Jiří v Jiříkově ve 20. letech 18. století postavit majitelé panství Šluknov Alois Thomas Raimund hrabě Harrach a jeho žena Marie Ernestina hraběnka z Dietrichsteinu. Stavitelem kostela a zřejmě i márnice byl v 1. polovině 18. století Johann Georg Aichbauer ml. z Prahy, nevlastní bratr Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Pětiboký objekt se stanovou střechou patří mezi nejstarší stavby svého druhu na Šluknovsku. Počátkem 20. století byla márnice v Jiříkově stavebně upravena. V té době již nesloužila svému účelu. V roce 2013 byl objekt prohlášen za kulturní památku. Kvůli havarijnímu stavu se nacházel na Seznamu ohrožených kulturních památek v České republice.
Stavba bývalé márnice v centru Jiříkova je cenná stářím i malebností, s níž tvoří jeden celek s barokním kostelem sv. Jiří. K záchraně kulturní památky o rozměrech 6x7m došlo po stavební obnově v letech 2014–2015. Během dvou let se obnovil poškozený krov, vyzdila zřícená korunní římsa, položila nová krytina z přírodní břidlice, obnovily vápenné omítky, instalovala okna s mřížemi a dveře a opravil sloup ohradní zdi. Do hrotnice střechy se v roce 2014 umístily dokumenty o proběhlých stavebních pracích. Stavební práce se nedotkly interiéru bývalé márnice. Exteriér objektu je možné si volně prohlédnout.

 • Realizace: 1. 7. 2014 – 13. 11. 2015
 • Iniciátor proměny: P. Jozef Kujan SDB
 • Investor:
  • Římskokatolická farnost Jiříkov
  • Ústecký kraj – Program na záchranu a obnovu kulturních památek
  • Ministerstvo kultury – program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
  • Biskupství litoměřické
  • Město Jiříkov

02 ULK Jirkov pred 2013 foto Klara Magrova 00 ULK Jirkov po foto Klara Magrova

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy