header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 PAK Chmelik Killerova kaple titulV oblasti Vysokého lesa, která leží přímo na hranici Čech a bývalých Sudet, byly v 19. a 20. století sudetoněmeckými statkáři postaveny celkem tři kaple. Po odsunu Němců tyto kaple kvůli nezájmu postupně chátraly, až zcela zanikly. Jednou z těchto kaplí je Killerova kaple, která stojí nedaleko osady Vysoký Les. Tuto kamennou kapličku původně postavil statkář Killer ze Chmelíka nejspíše v 19. století za zázračné zachránění života manželky před pádem stromu, který kácel sám Killer s čeledí. Před obnovou se na místě kaple nacházely jen neznatelné pozůstatky kaple, které tvořila suť a kamenná podezdívka, zachovaná do výšky přibližně 30 cm. Po důkladném průzkumu archivních a terénních materiálů se přistoupilo k postupné obnově kaple.
Killerova kaple, stejně jako další dvě v oblasti Vysokého lesa, byla obnovena především díky práci dobrovolníků. Do obnovy kaple se zapojili fyzicky i materiální pomocí zejména obyvatelé okolních obcí. Při obnově Killerovy kaple byla snaha o co nejpřesnější rekonstrukci původního stavu, a to jak v podobě kaple, tak v užitých stavebních postupech a materiálech (křížová klenba, vápenná malta a omítka atd.). V současnosti jsou kaple vítaným cílem výletů a místy zastavení obnovené tradiční poutě.

  • Realizace: květen–listopad 2013
  • Iniciátor proměny: Spolek archaických nadšenců
  • Investor: Spolek archaických nadšenců, program V pohybu Nadace Vodafone, veřejné sbírky, sponzorské dary
  • Projektant: Ing. arch. Vojtěch Kmošek

01 PAK Chmelik Killerova kaple pred 02 PAK Chmelik Killerova kaple po 03 PAK Chmelik 04 PAK Chmelik 05 PAK Chmelik 06 PAK Chmelik 07 PAK Chmelik Demelova kaple historicka 09 PAK Chmelik Demelova kaple pred 08 PAK Chmelik Demelova kaple titul 10 PAK Chmelik Demelova kaple po  11 PAK Chmelik Schlesingerova kaple historicka 12 PAK Chmelik Schlesingerova kaple titul

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy