header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 HKK Broumov titulBroumovský klášter je impozantním barokním komplexem s bohatou osmisetletou historií. Dlouhá staletí byl duchovním, hospodářským i vzdělávacím centrem celého regionu. Jeho velká část se však v posledních desetiletích nacházela kvůli komunistické „péči“ ve značně zdevastovaném stavu, který neodpovídal historickému významu této národní kulturní památky. 

V 90. letech se klášter vrátil do vlastnictví Benediktinského opatství sv. Václava, které ve spolupráci s neziskovou organizací Agentura pro rozvoj Broumovska přistoupilo k postupnému oživování a obnově památky. Část kláštera byla zpřístupněna veřejnosti prohlídkovými okruhy. V roce 2012 se podařilo získat evropskou dotaci téměř čtvrt miliardy korun a díky projektu „Vzdělávací a kulturní centrum – revitalizace kláštera“ mohly začít rozsáhlé opravy.

Revitalizací byla obnovena přibližně jedna pětina klášterní budovy a celá klášterní zahrada. Původní opatské sály slouží po opravě k přednáškám, výstavám a koncertům. Nově vzniklo nahrávací studio, rozvody sítí a osobní výtah. Byly repasovány stovky dveří a oken, restaurovány nástěnné malby a stropní freska v knihovně. Nové prostory nyní využívá Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov provozované Agenturou pro rozvoj Broumovska. 
V zahradě byl obnoven historický kuželník a vybudován nový multifunkční sál Dřevník s kapacitou přibližně 300 osob. Opravena byla také Galerie Dům v centrální části zahrady, barokní kašna, vodárenská věž i Domek kuchaře a zahradníka. Zahrada je celoročně volně přístupná veřejnosti a slouží nejen k příjemnému odpočinku a procházkám, ale i k pořádání kulturních akcí, koncertů či divadelních představení.
Klášter v Broumově byl nominován na Stavbu roku 2015.

  • Realizace proměny: listopad 2013 – duben 2015
  • Iniciátor proměny: Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově
  • Investor: Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově z dotačního programu Integrovaný operační program, 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
  • Další partneři realizace proměny: Agentura pro rozvoj Broumovska, z.s.
  • Projektant: INS spol. s r.o. Náchod, ADR s.r.o. Praha
  • Realizace: HOCHTIEF CZ a.s. Praha

01 HKK Broumov pred 02 HKK Broumov po

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy