header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 JcK Tabor titul

Účelem stavby byla revitalizace pravého břehu řeky Lužnice a protipovodňová ochrana města Tábora. Jedná se o úsek podél Lužnické ulice od silničního mostu do Čelkovic k restauraci Na Brusírně. Při návrhu se vycházelo z moderních přístupů k protipovodňovým opatřením a intravilánovým revitalizacím. Cílem bylo zkulturnění, zušlechtění a zpřístupnění příbřežní zóny při současném zvýšení kapacity koryta a protipovodňové ochrany.
V rámci stavby došlo k odstranění stávajícího opevnění, odtěžení šikmého břehu a na nově upraveném terénu vybudování nábřežní zóny s pěšinou umožňující přístup k řece. Současně s tím byla revitalizována břehová hrana řeky Lužnice, kde vznikla řada tůní a výhonů umožňujících zlepšení ekologické funkce toku a zvýšení biodiverzity v lokalitě.
K zajištění stability stávající komunikace v Lužnické ulici byla postavena statická stěna, která byla navýšena tak, aby plnila protipovodňovou funkci pro stoletou vodu.
V rámci protipovodňové ochrany území byla provedena opatření na stokové síti. V odlehčovacích komorách byly instalovány šoupátkové uzávěry, byla vybudována hradící a rozdělovací šachta včetně zaústění do řeky Lužnice a na potřebných místech byly stávající šachty opatřeny tlakovými poklopy.

 • Realizace: 1. 9. 2013 – 31. 5. 2015
 • Iniciátor proměny: Město Tábor
 • Investor:
  • Město Tábor
  • OP Životní prostředí
  • Další partneři realizace proměny:
 • Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
 • Realizační firma: Sdružení firem EUROVIA a Soletenche

01 JcK Tabor pred 02 JcK Tabor po 03 JCK Tabor 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy