header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

00 MsK Ostrava Hrusov titulKostel sv. Františka a Viktora byl po povodni v roce 1997 a působením dalších nepříznivých vlivů (poddolování, povětrnostní vlivy, působení zplodin nedaleké průmyslové oblasti, aj.) téměř v havarijním stavu a bez okamžitých záchranných prací mu hrozilo zborcení. Cihlová věž se rozpadávala, úlomky cihel padaly k zemi a ohrožovaly okolí, zkorodoval věžní kříž, poničená byla vitrážová okna. Rovněž nárožní kamenné fiály byly v havarijním stavu. Proměna doposud není zcela ukončena: na obnovu čeká interiér kostela, především původní lavice, také vstupní portál je v chátrajícím stavu. Nejsou ještě opravena všechna vitrážová okna, pět oken na svou renovaci ještě čeká. Kostel je dílem významných vídeňských architektů H. von Ferstela a M. Schwedy z konce 19. století (vysvěcen 23. 5. 1893) a v minulosti se zde setkávali lidé různých národností z pomezí Čech, Slezska a Pruska. V roce 2015 jsme usilovali o získání označení evropské dědictví.
Kostel je v současné době „zachráněn“, nutné jsou sice ještě další dílčí opravy, celková stavba však již není ohrožena. Konají se zde nejen pravidelné bohoslužby, ale také kulturní akce, především koncerty duchovní hudby, dále benefiční koncerty (M. Rottrová, E. Dřízgová-Jirušová, J. Wykrent aj.), přednášky a výstavy. Snažíme se místo oživit a vnést do povědomí široké (nejen ostravské) veřejnosti. Chceme nadále pokračovat v následné obnově kostela a uchovat jej i pro příští generace. Vede nás k tomu i zvláštní událost, kdy po povodni v r. 1997 byla zcela zničena původní socha Panny Marie; jako zázrakem zůstaly neporušeny její sepjaté ruce k modlitbě. Tyto sepjaté ruce nám dodávají sílu v naší práci neustávat, a to i přesto, že původní iniciátor proměny byl přemístěn v polovině realizace záchranných prací do jiné farnosti.

 • Realizace proměny: 2009–2015
 • Iniciátor proměny: P. PaedDr. Piotr Marek Kowalski
 • Investor:
  • Moravskoslezký kraj – Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v MSK
  • Magistrát města Ostravy – Neinvestiční dotace na obnovu a zachování kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostrava
  • Nadace OKD
  • Nadace Partnerství – program Pro budoucnost
  • Ministerstvo kultury – Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
 • Další partneři realizace proměny: Společnost pro památkovou obnovu hrušovského kostela
 • koordinátor a předsedkyně společnosti PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
  a farníci z hrušovské farnosti a donátoři
 • Realizační firma: WINRO, s.r.o., HEAD 22, s.r.o.

01 MsK Ostrava Hrusov pred  02 MsK Ostrava Hrusov po  03 MSK Ostrava Hrusov01 04 MSK Ostrava Hrusov07 05 MSK Ostrava Hrusov03 06 MSK Ostrava Hrusov04 07 MSK Ostrava Hrusov05 08 MSK Ostrava Hrusov06 09 MSK Ostrava Hrusov02

 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy