header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Areál poutního místa Velehrad byl po desetiletích totalitních režimů značně zanedbán i přes trvalé úsilí místních obyvatel o jeho udržování. V roce 1990 před příjezdem papeže Jana Pavla II. byla zahájena přeměna areálu v místo velkých slavnostních setkání, ale tato proměna zůstala stát na počátku a areál zanechával dojem jednoho velkého provizoria.
Smyslem projektu bylo dokončit přeměnu bývalého kláštera v evropské centrum dialogu, zejména mezi různými evropskými křesťanskými tradicemi, které mají vztah k cyrilometodějskému dědictví, jež je na Velehradě po staletí uchováváno. Zároveň bylo snahou pozdvihnout národní kulturní památku na místo, kde si český národ i jiné slovanské národy připomínají počátky své kultury a státnosti. Dalším cílem bylo zatraktivnit evropsky významné poutní místo jako centrum vzdělávání a v neposlední řadě jako oblíbený turistický cíl.

 • Realizace proměny: 2009–2015
 • Iniciátor proměny: P. Petr Přádka SJ, Ing. Věra Homoláčová
 • Další partneři realizace proměny:
  Arcibiskupství olomoucké, 
  Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova
  Zlínský kraj
  Obec Velehrad
 • Investor: Integrovaný operační program – národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
 • Projektant: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby

www.velehradinfo.cz

před Velehrad po Velehrad 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy