header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Mlýn na Výrově byl založen nákladem Viléma z Pernštejna okolo roku 1513. I když byl několikrát za válek zpustošen či vyhořel, byl vždy znovu obnoven a fungoval nepřetržitě až do roku 1951. Při mlýnu existovala nejpozději od roku 1748 až do roku 1913 i pila. V roce 1914 byla na mlýně zřízena vodní elektrárna, která je funkční podnes. V rámci mlýnského areálu je i kamenná studna či modernistická vila od architekta Jana Ludvíka z roku 1923. Jedná se o jednu z posledních, relativně zachovalých industriálních staveb svého určení, která leží na perle uměle vybudovaných vodních toků – Opatovickém kanálu. V roce 2008 obec Břehy zakoupila areál původního mlýnu na Výrově do svého vlastnictví. Chtěla tak předejít devastaci a podniknout kroky k záchraně této památky. Několikapatrový mlýn je v podstatě jedinou dominantou krajiny a je viditelný až od úpatí Železných hor.
Obec má zpracovaný projekt na vybudování Muzea Opatovického kanálu jako technické kulturní památky nadregionálního významu. Protože se ale zatím nepodařilo získat dotační podporu, rekonstrukce mlýna je prováděna pouze z prostředků obce. Ze skladovací haly vzniká společenský sál pro 200 sedících osob s odpovídajícím sociálním zázemím, šatnou a recepcí. Obec takový prostor nutně potřebuje, sály v obci jsou maximálně pro 60 lidí. Odborníci by zde mohli pořádat zajímavé přednášky nejen o historii Opatovického kanálu, ale i o širších souvislostech našeho bytí z pohledu historiků, o přírodních i historických zajímavostech Polabí, Pardubicka, kraje Pernštejnů. Zároveň bude sál sloužit i jako tělocvična a prostor pro výcvik mladých hasičů. V loňském roce po dlouhých letech mlýn ožil oslavami 500. výročí svého založení a dokončení Opatovického kanálu.

  • Realizace proměny: 2009 – dosud
  • Iniciátor proměny a investor: Obec Břehy

http://vodnimlyny.cz

www.obecbrehy.cz

před Břehy - mlýn Výrov po Břehy - mlýn Výrov

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy