header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Mnoho našich obcí si stále neví rady s rozlehlými opuštěnými chátrajícími areály bývalých zemědělských družstev. Na výborný nápad, jak je možno rozsáhlé prostory a přilehlé plochy někdejších provozů JZD vhodným způsobem využít, přišel spolek dobrovolných nadšenců Chalupění, se sídlem v Batňovicích, jehož cílem a programem je aktivně se podílet na záchraně a obnově kulturního dědictví, tradic a kulturní krajiny zejména v oblasti Jestřebích hor na Trutnovsku. Proto se také rozhodl ujmout objektů bývalého kravína zaniklého JZD v okrajové části vsi Radeč u Úpice, které sloužily svému účelu od roku 1954 až do zániku družstva v roce 1990. Od té doby ponechány svému osudu pustly. V roce 2002 ale přichází spolek Chalupění s myšlenkou na jejich stavební obnovu a vybudování zemědělské a řemeslné expozice, vytvořené z vlastní sbírky a dalších darovaných i odkoupených tradičních i novodobých předmětů.
Spolek nejprve získává neudržované stavby do pronájmu, v roce 2006 se je daří odkoupit. Od tohoto data také začíná postupná obnova pro potřeby muzea, realizovaná jak vlastními zdroji a silami, tak dodavatelsky za finanční podpory z programu Leader, Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika, z dotací Královéhradeckého kraje, rozpočtu Města Úpice, Obce Batňovice a dalších zdrojů. Celková revitalizace území, rekonstrukce areálu a jeho vybavení exponáty, kterých je dnes již více než 2000, bude dokončena v roce 2015. Práce na obnově budov probíhají s respektem k jejich původní vnější i vnitřní podobě, konstrukčnímu řešení i dochovanému technickému vybavení, aby tak byla zachována i pro mladší generace charakteristická tvářnost ještě před nedávnem zcela běžných, avšak dnes již mizejících staveb jedné z etap našeho historického vývoje.

 • Realizace proměny: 2002–2015
 • Iniciátor proměny: Spolek Chalupění
 • Investor:
  Královéhradecký kraj
  Program rozvoje venkova – Osa IV. Leader, 
  Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 (prostřednictvím projektu MUZEA VENKOVA), 
  Město Úpice
  Obec Batňovice
  dobrovolní dárci

www.chalupeni.cz

pred Radec Upice po Radec

Srdečně zveme na slavnostní otevření historických expozic v sobotu 13. června 2015. V rámci projektu Muzea venkova spolek Chalupění se svým polským partnerem vybudoval v srpnu loňského roku polsko-českou expozici v polském skanzenu Stroužné a 13. června 2015 otevře česko-polskou expozici v Zemědělském a řemeslném muzeu v Radči u Úpice. Více než 2 500 ks exponátů byly darovány našimi spoluobčany, aby mohlo vzniknout toto muzeum... Pozvánka

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy