header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Moskevská ulice byla velmi zanedbaná, její uspořádání chaotické s převahou parkujících vozidel, prostor pro chodce byl nedostačující, mobiliář zastaralý. V neposlední řadě chyběl prostor pro cyklistickou dopravu. Cílem revitalizace je snaha rehabilitovat fenomén společensky významné obchodní ulice s důrazem na obnovu veřejných prostranství, a to jak náměstí, tak zajímavých odpočinkových zákoutí s možností posezení i her pro mládež. Nedílnou součástí revitalizace je vymezení prostoru pro chodce i cyklisty s pohodlným a bezpečným využíváním tramvajového provozu, vše v souladu s přijatou Strategií pro veřejné prostory Prahy 10 – Mezinárodní chartou chůze.
Rekonstrukce byla zahájena na jaře roku 2013, kdy městská část využila nutnosti generální obměny sítí a tramvajové trati k obnově tradiční městské třídy. Praze 10 se podařilo zkoordinovat všechny zainteresované subjekty tak, aby do zrekonstruovaného prostoru nebylo potřeba výrazněji zasahovat po dlouhou řadu let. Na nové Moskevské najdeme nyní jednotný mobiliář, vysazené stromy (celkem 57 dřevin), nové podoby se dočkalo i Heroldovo a Vršovické náměstí.
Poslední fází celkové revitalizace Moskevské ulice je rekonstrukce jižní části náměstí Svatopluka Čecha a křižovatky ulic Moskevská, Francouzská a Ruská. Termín dokončení prací je stanoven na polovinu roku 2015.

  • Realizace proměny: duben 2013 – červen 2015
  • Iniciátor proměny: Městská část Praha 10 v návaznosti na koordinovanou činnost jednotlivých subjektů a správců sítí (DP hl. m. Prahy, PVK, PVS atd.).
  • Investor: MČ Praha 10 – veřejné prostory, Dopravní podnik hl. m. Prahy – tramvajová trať, dotčení správci inženýrských sítí
  • Projektant: Architektonická studie – Cigler Marani Architects a.s,
  • Projektová dokumentace – DIPRO spol. s.r.o.
  • Realizační firma: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

www.praha10.cz

pred Praha-10 po Praha-10

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy