FB YouTube YouTube en

 Co je smyslem výstavy Má vlast? A jak se vlastně Češi chovají k veřejnému prostoru?

O tom si budete moci popovídat se zakladatelkou výstavy Drahomírou Kolmanovou. Doražte v úterý 19. září v 18.00 do turnovského Domu Na Sboře, do historického objektu, který v předbělohorské době sloužil jako bratrská modlitebna.

Akce je pořádána ve spolupráci s Městskou knihovnou A. Marka Turnov.

Těšíme se na Vás.

thumb POZVÁNKA NA POŘAD Turnov