header-nadrazi header-podvecery header-cestami proměn  |  FB YouTube YouTube en
×

Upozornění

Pro rozšíření Akeeba Backup Core package verze 7.5.1 je dostupná aktualizace, ale vyžaduje minimálně PHP verze 7.2, zatímco váš systém má jen 7.0.30
Pro rozšíření Akeeba Backup Core package verze 7.4.0 je dostupná aktualizace, ale vyžaduje minimálně PHP verze 7.1, zatímco váš systém má jen 7.0.30

Roku 1625 získal hrabě Sezima z Vrtby povolení ke stavbě kláštera ve Votici. O dva roky později dorazili do tehdy protestantského města dva františkáni s úkolem rekatolizovat město a zajistit stavbu kláštera. Stavba byla dokončena v roce 1629, šlo o přízemní stavbu obývanou 12 mnichy františkány. Současnou podobu, čtyři jednopatrové budovy s rajským dvorem uprostřed, získal klášter až v 2. polovině 18. století. Klášter svému účelu sloužil do noci z 13. na 14. dubna 1950, kdy byl násilně obsazen státní mocí. Po vynuceném odchodu františkánů v něm nejprve sídlily kanceláře ONV a StB. Od roku 1957 zde měl výrobní a administrativní prostory národní podnik Tesla. Františkánům byl klášter navrácen po roce 1989.
Františkáni však peníze na opravu zchátralého kláštera neměli, rozhodli se jej tedy prodat. Objekt se rozhodlo v roce 2012 odkoupit město Votice. O dva roky dříve byl také založen spolek Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích. Díky němu a odvaze zastupitelů se podařilo klášter zachránit. Město je vlastníkem tří křídel. Rekonstrukce začala v roce 2014 (2 křídla) a dokončena byla v roce 2019 (1 křídlo+ rajský dvůr).
Klášter v současnosti nabízí rozsáhlou expozici Vlastivědného muzea, expozici „Ve jménu šťastných zítřků!“, která je věnována památce týraných a umučených zemědělců během 50. let. Stálá je rovněž výstava obrazů malíře a grafika Vladislava Kasky, k vidění je i expozice historických kočárků. Během roku probíhají v jednom z křídel kratší výstavy (výtvarníci, LŠU, krajkářky …), v refektáři se konají besedy, promítání a rajský dvůr zve na koncerty, do letního kina nebo k uspořádání svatebního obřadu. V klášteře pracuje také Komunitní centrum s několika poradnami.

  • Realizace proměny: 2012–2019
  • Iniciátor proměny: Spolek Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích
  • Investor: město Votice, ROP Střední Čechy, Ministerstvo kultury ČR – Havarijní fond, Ministerstvo kultury ČR –Program záchrany architektonického dědictví, Fond hejtmanky Středočeského kraje, Ministerstvo pro místní rozvoj, IROP Rozvoj infrastruktury komunitních center
  • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): „Památky pro život“– stavebně-historický průzkum, Národní památkový ústav, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko, Asociace soukromého zemědělství České republiky, Ústav pro studium totalitních režimů, Vlastivědný klub Votice, z.s.
  • Projektant: Design4Function s.r.o.
  • Realizační firma: HORA s.r.o., Chýnov
  • Autor (autoři) fotografií: Klášter Votice - současné interiéry- Vlastivědné muzeum - logo Kraje. Autorem fotografií je Jana Špačková; Klášter s levandulí -Jana Špačková, Výstava panenek - Jana Špačková, ostatní fota Miroslav Brdek, obraz Blahoslavený Hroznata - Jitka Musilová; Klášter před rekonstrukcí- foto Lucie Krubnerová, Rekonstrukce- foto Jitka Maršíčková

Webová stránka proměny MKC Votice MKC Votice

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2015
Proměny 2016
Proměny 2017
Proměny 2018
Proměny 2019
Proměny 2020

Plánování trasy