FB YouTube YouTube en

news 1Přihlašte svou proměnu do 9. ročníku výstavy, který bude zahájen 20. 5. 2017 v Praze na Vyšehradě. Zde výstava setrvá přibližně měsíc a poté se rozjede v dílčích kolekcích na putování do všech krajů naší vlasti.

Výstava přináší svědectví o příznivých proměnách opomíjených míst a objektů v naší krajině. V letošním roce jich představuje celkem 112. Na konci června se jednotlivé kolekce výstavy postupně stěhují z pražského Vyšehradu do všech krajů Čech, Moravy a Slezska. 

 

„Naše země je krásná. Prošla obdobím, kdy pustla. Je dobré vidět, že se takové množství lidí nyní snaží uvést kraj kolem sebe do lepšího stavu a najít nový příběh pro opomíjená místa a chátrající stavby. Příznivé změny velmi prospívají krajině i lidským srdcím,“ říká osobnost projektu, známý kardiochirurg Prof. MUDr. Jan Pirk.

 

Výstava představuje osudy zchátralých budov proměněných v krásné a užitečné stavby, svědectví o obnovených náměstích a návsích, rekonstruovaných nádražích, zachráněných sakrálních stavbách i znovuoživené přírodě.

 

Je výjimečná tím, že je dílem lidí z celé naší země. To, co na ní uvidíte, můžete vidět také ve skutečnosti. Je svědectvím o úctyhodné práci lidí na zvelebování našeho společného domova,“ popisuje smysl výstavy její ředitelka Drahomíra Kolmanová.  

 

Vystavovatelům nabízíme:

  • Tvorbu plakátu ve formátu B1 z dodaných podkladů (včetně překladu resumé do angličtiny a grafického zpracování)
  • Vytištění a vystavení na slavnostním zahájení na Vyšehradě a v krajských kolekcích po celý rok
  • Tiskové PDF informačního plakátu A3 (informace o účasti proměny na putovní výstavě a výzva k hlasování v soutěži o nejkrásnější proměnu)
  • VIP pozvánku na slavností Vyhlášení na Vyšehradě
  • Propagaci proměny na webu www.cestamipromen.cz a facebooku www.facebook.com/CestamiPromen
  • Publicitu v klasických médiích (naše výstava má až 100 mediálních výstupů ročně)
  • Možnost prezentace výstavy ve vašem městě nebo obci!

Podmínky účasti:

  • Základní poplatek 4800 Kč za celoroční propagaci jedné proměny (3 967,- Kč bez DPH)
  • Dodání vhodných podkladů pro zpracování výstavního plakátu do 31.3.2017 ( fotografie objektu před a po proměně v dostatečné kvalitě pro velkoformátové tiskové zpracování (o velikosti nejméně 1 500 px v kratší straně)

Proměny můžete registrovat do 31. 3. 2017

ma vlast logo

Informace Vám poskytne Mgr. Anna Pavlíková Kutějová, e-mail: pavlikova@aefcz.eu, tel.: 602 307 150

 2016 5 21 Má vlast K.Drhovský a moderátorky 2016 5 21 Má vlast P.arch. Pleskot 2016 5 21 Má vlast publikum 2016 5 21 Má vlast Osobnost ročníku Alena Exnerová starostka Soutic